Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Afdeling sfeerafbeelding

TE VERVANGEN ONDERDELEN BIJ ONDERHOUD:

De eventueel te vervangen onderdelen tijdens het onderhoud zijn niet standaard in het contract opgenomen. De kosten hiervan zullen samen met de arbeid apart in rekening worden gebracht. Uiteraard zullen wij de fabrieksgaranties toetsen.


STORINGEN:

Buiten kantooruren zijn wij ook op hetzelfde telefoonnummer bereikbaar en zal uw storing aan de dienstdoende monteur worden door gemeld.Het verhelpen van storingen en vervangen van onderdelen zijn niet standaard in het contract opgenomen.

Onder het opheffen van storingen wordt begrepen al de werkzaamheden die worden verricht om niet goed functionerende apparatuur en/of onderdelen zonder gebruikmaking van vervangende apparatuur of onderdelen te herstellen.

Storingen proberen wij dezelfde dag nog te verhelpen, echter indien er onderdelen besteld moeten worden dan zal het met enkele dagen geregeld zijn


GELDIGHEIDSDUUR:

Prijs ligt vast tot 1 jaar na ingangsdatum van het contract. Wanneer u eventueel het onderhoudscontract wilt beëindigen, dient u dit 3 maanden voor het begin van het nieuwe contractjaar schriftelijk aan ons mede te delen.

PRIJSWIJZIGINGEN:

Wij behouden ons het recht voor om de wettelijke jaarlijkse CBS indexering toe te passen.
Tevens staat u geregistreerd in ons service-systeem, zodat u bij eventuele storingen optimaal wordt geholpen.

Wij hopen u met bovengenoemde informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

Loodgieters- en Installatiebedrijf Havelaar B.V.

P.C. Havelaar
Directeur